Toetused

emklogo_tunnuspilt

Toetuste taotlemisel küsi nõu metsandusvaldkonna konsulendilt või oma piirkonna metsaühistust.

Erametsakeskuse kaudu saab taotleda nii Euroopa Liidu kui siseriiklikke metsandustoetusi. Toetusi saavad erametsaomanikud ja metsaühistud. Euroopa Liidu toetused on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmed, mida rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Siseriiklike toetuste raha tuleb riigieelarvest.

Järgmised taotluste esitamise tähtajad:
Metsa uuendamise toetus
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus
Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsamaaparandustööde toetus
Metsa inventeerimise toetus
Metsaühistu toetus
Metsa sertifitseerimise toetus 
Natura metsa toetus
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel

Kehtivad toetuste määrused:
Siseriiklike toetuste määrus
Natura metsa toetuse määrus
Metsameetme määrus

Erametsakeskuse kontor Raplas Tallinna mnt. 22 on avatud esmaspäev, kolmapäev ja reede kell 9.00 – 16.00.

Kirjuta või helista meile:
Natura metsa toetus: 5668 3263  natura@eramets.ee
Metsameede: 5683 6537 metsameede@eramets.ee
Siseriiklikud toetused: 5683 1805 siseriiklik@eramets.ee
Postiaadress: Tallinna mnt. 22,  79512 Rapla

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 vahenditest rahastatavate toetuste andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus MAK 2014-2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

23Shares