Võrumaa Metsaühistu rühmanõustamine

„Noore metsa hooldamine“ Rühmanõustamine toimub laupäeval 30.10.2021 algusega kell 11:00. Näitame, kuidas teha väljaraiutavate puude valikut valgustusraie ja harvendusraie puhul erinevate puuliikidega rajatud noortes metsades. Näitame ka, kuidas harvendusraie tegemisel teostada ATV-ga metsamaterjali väljavedu ning arutleme, mis juhul ja millist metsamaterjali võiks selliselt välja vedada. Rühmanõustamise viib läbi Võrumaa Metsaühistu konsulent Aarne Volkov. Kogunemine Laagri […]

Hiiumaa Metsaseltsi rühmanõustamine

6. novembril kell 11.00 Soera Talumuuseumi parklas Hiiumaa Metsaseltsi rühmanõustamine " Ometehet või timmit metsamassinad ja tööriistad" . Oodatud on kõikvõimalikud metsaga seotud tööriistade ja masinate edasiarendused . Lisainfo aira.toss@erametsaliit.ee mob.56488601